RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

Administratorem  danych osobowych jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu (KEW) z siedzibą w Wojnowicach przy ul. Zamkowej 2, 55-330.

Z KEW ożna się kontaktować listownie na adres siedziby, wysyłając e-mail na adres offfice@kew.org.pl lub telefonicznie +48 71 341 71 97

Inspektorem Ochrony Danych w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu jest Laurynas Vaičiūnas.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać wysyłając e-mail na adres office@kew.org.pl 

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

KEW pozyskuje nazwy adresów poczty elektronicznej na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji zamówienia złożonego w sklepach internetowych (KEW).

W celu realizacji zakupu KEW będzie przetwarzał następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce wysyłki, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Dane osobowe klientów sklepu będą przechowywane maksymalnie przez 5 lat od momentu zakupu.

Dane osobowe subskrybentów newsletteru będą przechowywane na bieżąco. Osoba zapisana do newslettera w każdej chwili ma możliwość zmiany bądź usunięcia swoich danych osobowych wprowadzonych w procesie rejestracji.Od dnia rezygnacji z subskrypcji newslettera KEW dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 90 dni.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Shopping Cart
Scroll to Top
Skip to content